× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Osakkaiden osoitetiedot pankille?

10.9.2018

Taloyhtiöissä on viime aikoina tehty korjauksia varsin kiitettävällä tavalla. Samalla myös rahoitustarve on luonnollisestikin ollut merkittävä. Tämän osalta on jo pidempään ollut havaittavissa, että lainansaanti ei ole mikään itsestäänselvyys. Käytännössä pankit syynäävät yhtiön tilanteen ja tiedot varsin tarkasti. Uutena ilmiönä on kentältä kantautunut viestiä siitä, että pankit vaativat taloyhtiöiltä osakkaiden osoitetietoja. Syynä on se, että halutaan selvittää mahdollisten sijoittajaosakkaiden omistusosuudet.

Osakeluettelo on lähtökohtaisesti julkinen, eli kenellä tahansa on oikeus siihen tutustua. Laki kuitenkin rajoittaa sen julkisuutta luonnollisen henkilön osoitetietojen ja syntymäajan osalta. Näitä koskevan tiedon yhtiö saa antaa vain toiselle osakkaalle tai sille, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan.

Voidaan siis kysyä, onko pankilla luotottajana oikeus saada näitä tietoja? Oikeuden olemassaoloa tukee se, että Finanssivalvonta (FiVa) lähtökohtaisesti edellyttää viime keväänä teettämänsä taloyhtiölainoja koskeneen selvityksen perusteella, että pankit säännönmukaisesti huomioivat taloyhtiön omistusrakenteen taloyhtiölainojen riskejä arvioidessaan. Mainitun selvityksen keskeisenä havaintona oli jo julkisuudessakin puhututtanut taloyhtiölainojen korkea taso uudiskohteissa sekä näitä koskevien riskien oikea arviointi siinä kokonaisuudessa, jonka asuntolainat ja taloyhtiölainat muodostavat. Selvityksen ja nähtävästi myös FiVa:n mukaan sijoittajaomistajien merkittävien omistusosuuksien katsottiin yleensä oikeuttavan luottoehtojen tiukennuksiin. Näillä perusteilla voitaneen tulkita, että pankeilla on perusteet saada osakkaiden osoitetietoja myöntäessään uusia taloyhtiöluottoja.

Toinen kysymys on se, voidaanko FiVa:n ohjeistuksen katsoa kattavan jo olemassa olevat taloyhtiölainat? Pankkien parissa on esiintynyt näkemyksiä, joiden mukaan pankeilla olisi velan yleisiin ehtoihin sisältyvän yleisen tiedonsaantioikeuden perusteella oikeus saada näitä tietoja jo olemassa olevien velkasuhteiden osalta. FiVa:n yleisluontoinen ohjeistus ei anna suoraa vastausta kysymykseen. Myös se, että mitä tai ketä FiVa ohjeessaan mainituilla sijoittajaomistajilla tai -tahoilla tarkoittaa jää tarkemmin määrittelemättä. Näihin kysymyksiin olisi hyvä saada tarkentavaa ohjeistusta – etenkin koska asuntosijoittajien aiheeton tikunnokkaan nostaminen ei palvele ketään taloyhtiömaailmassa.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies.

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.