× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Taloyhtiön osakkaan oikeus sähköntoimitukseen yhtiön jakeluverkon kautta

4.6.2024

Tyypillisesti taloyhtiöllä on oma kiinteistösähköä koskeva sähkösopimus ja osakkailla ja muilla asukkailla omat sähkösopimuksensa. Tässä perusmuotoisessa tilanteessa taloyhtiö antaa loppukäyttäjien käyttää yhtiön sisäistä sähköverkkoa, ja osakkaat sekä muut asukkaat maksavat taloussähkön mitattuun kulutukseen perustuen valitsemalleen sähköyhtiölle.

Kevään kuluessa Kiinteistöliiton neuvonnassa on yllättäen noussut esiin myös poikkeuksellisia tapauksia, joissa taloyhtiössä onkin ollut käytössä kaikkea kiinteistöllä kulutettua sähköä koskeva yhteishankinta. Tällöin osakkaat suorittavat taloyhtiölle yhtiöjärjestykseen perustuvaa sähkövastiketta huoneistokohtaisen sähkön alamittauksen perusteella, ja jakeluverkkoyhtiön mittarilla mitataan koko taloyhtiön sähköliittymän sähkönkulutus, johon perustuen taloyhtiö maksaa yhtiön koko sähkökäytöstä sähkömyyjälle ja verkkoyhtiölle. Jäsenemme ovat kysyneet loppukäyttäjän oikeutta valita sähkömyyjänsä itse, vaikka sähkö toimitetaankin yhtiön sisäisen jakeluverkon kautta. Osa osakkaista on siis halunnut irtautua sähkön yhteishankinnasta.

Sähkömarkkinalain (588/2013) 72 § mukaan taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, että jokaisella taloyhtiön sähkön loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu taloyhtiön sisäisen jakeluverkon kautta. Taloyhtiön tulee kiinteistönhaltijana luovuttaa loppukäyttäjälle käyttöoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon, ja mikäli sähkö toimitetaan kiinteistöstä tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta loppukäyttäjille, tulee loppukäyttäjien korvata taloyhtiölle sähkön mittaukseen liittyvistä muutostöistä aiheutuvat kustannukset siirtyessään ostamaan sähkönsä jakeluverkon kautta.

Sähkömarkkinalakia koskevassa hallituksen esityksessä (He 20/2013 vp) sähkönloppukäyttäjän velvoitetta korvata kiinteistönhaltijalle muutostöistä aiheutuvat kustannukset, rajataan kattamaan muutostöistä aiheutuneisiin kohtuullisiin mittauskustannuksiin. Osakasta ei voi siis velvoittaa korvaamaan taloyhtiön omaksi hyödykseen tekemiä ylimitoitettuja mittauslaitehankintoja. Käytännössä loppukäyttäjältä voidaan siis edellyttää sähkömittarin hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvia kuluja.

Jos jotkin huoneistoista haluaisivat valita itse sähkönmyyjänsä ja erota taloyhtiön sähkön yhteishankinnasta, tulisi näiden huoneistojen sähkönmittaus toteuttaa silloin jakeluverkkoyhtiön mittareilla. Lisäksi näiden huoneistojen sähkönkulutus tulisi pystyä erottamaan koko taloyhtiön (liittymän) kulutuksesta, jotta sähkön laskutus menisi oikein. Käytännössä tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi laskennallisesti vähentämällä liittymän sähkönmittauksesta nämä erillismittausten piirissä olevien huoneistojen kulutukset. Tämä edellyttää asiasta sopimista asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Olennaisena kysymyksenä esille erillismittauksen osalta nouseekin, että milloin taloyhtiö on velvollinen järjestämään erillisen teknisen sähkönmittauksen yksittäisille, sitä haluaville huoneistoille? Valtioneuvoston asetus sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) 12 §:ssä lähdetään siitä, että uudisrakennuksiin tulevat asuin- ja liikehuoneistot tulee varustaa sähkön kulutukseen mittaavilla mittauslaitteistoilla, jos sähkö myydään sähkönkäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta. Edellä mainittu velvoittaa myös olemassa olevia taloyhtiöitä, jos kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköverkkoa muutetaan siten, että sähkö myydään muutokseen jälkeen sähkönkäyttäjille kiinteistön sisäisen verkon kautta.

 Tuomas Leino

Tuomas Leino

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.