Haloo, kuuluuko? - mobiililaitteiden sisätilakuuluvuus puhututtaa

1.11.2017

Varmasti kaikille tuttu ongelma on kännykkäpuhelun katkeaminen tai pätkiminen sisätiloissa puhuttaessa. Ongelma on jossain määrin korostunut uudisrakennuksissa, joissa on käytetty energiatehokkaita rakenneratkaisuja. Eduskunnassa käsiteltävänä oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotus koskee osaltaan myös matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden kuuluvuutta rakennusten sisätiloissa. Lakiehdotukseen ei sisälly kovinkaan yksityiskohtaista sääntelyä, mutta se sisältää asetuksenantovaltuuden, jonka myötä tarkempi sääntely tapahtuisi asetuksen kautta.

Ympäristövaliokunta antoi asiassa mietintönsä, jossa se pitää lakiehdotusta hyvänä. Valiokunta katsoi sisätilakuuluvuuden osalta, että kyse on moniulotteisesta kokonaisuudesta. Esimerkiksi kännyköiden kuuluvuus rakennuksen sisätilassa on riippuvainen mm. etäisyydestä tukiasemaan, käytettävästä taajuudesta ja teknologiasta, rakennuksen signaalia vaimentavasta vaikutuksesta, sekä lisäksi ympäristössä olevista muista tekijöistä, kuten maastonmuodoista ja muista rakennuksista.

Ympäristövaliokunnan kanta on Kiinteistöliiton mielestä ja sen edustamien taloyhtiöiden kannalta oikeansuuntainen. Asiassa on todellakin kyse monen tekijän summasta ja monimutkaisesta kokonaisuudesta, johon parhaat ja kustannustehokkaat ratkaisut on mahdollista löytää ainoastaan eri toimijoiden yhteistyöllä. Kuten valiokunta toteaa, on tätä yhteistyötä syytä viritellä jo asiaa koskevan asetuksen valmistelussa.

Matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden kuuluvuuteen sisätiloissa on syytä etsiä kustannustehokkaita ratkaisuja ja keinoja yhteistyössä niin teleoperaattoreiden, rakentajien ja rakennuttajien kuin kiinteistönomistajienkin kesken. Samalla ei ole syytä rajata käytettäviä teknisiä ratkaisuja nykyhetkellä käytössä oleviin. Mobiiliteknologia ja sen käyttämät verkkoratkaisut kehittyvät edelleen nopeassa tahdissa. Esimerkiksi jo käyttöönoton kynnyksellä olevat ns. 5G-verkot on huomioitava näitä ratkaisuja etsittäessä. Korkeataajuuksiset 5G-verkot on tarkoitus ottaa käyttöön jo ensi vuosikymmenen alkupuolella ja voivat osaltaan tarjota käyttökelpoisia ratkaisuja myös mobiiliviestintään sisätiloissa. Uusia säännöksiä säädettäessä on samalla otettava huomioon sisätilakuuluvuutta koskevat, jo voimassa olevat normit, kuten tietoyhteiskuntakaaressa ja teleyritysten verkkotoimilupaehdoissa olevat kohtuullista sisätilakuuluvuutta koskevat velvoitteet.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.