× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Taloyhtiön osakas on kuollut – kuka maksaa huoneiston vastikkeet?

28.8.2023

Sen jälkeen, kun taloyhtiön osakas on kuollut, vastaa osakkaan kuolinpesä vastikkeiden maksamisesta. Lakineuvonnassamme tulee kuitenkin usein vastaan tilanne, jossa osakas on kuollut, mutta kukaan ei ole ilmoittautunut osakkaan perilliseksi tai ollut yhteydessä yhtiöön. Miten yhtiön tulisi tällöin menetellä?

Taloyhtiön tulee hankkia sukuselvitys

Tilanteessa, jossa osakas on kuollut, eikä perillisiä ole ilmaantunut, tulisi yhtiön kuolinpesän osakkaat selvittääkseen hankkia osakkaan sukuselvitys. Tämä on yhtiön edun mukaista, koska esimerkiksi maksamattomien vastikkeiden johdosta ei voida ryhtyä hallintaanottoprosessiin, ellei tiedetä kuolinpesän osakkaita, joille hallintaanottovaroitus tulisi antaa tiedoksi. Sukuselvitys kannattaakin hankkia mahdollisimman pian osakkaan kuoleman jälkeen, kun havaitaan, että vastikkeita alkaa jäädä rästiin, mutta perillisiä ei ole ilmaantunut. 

Sukuselvityksen voi tilata kuka tahansa, jolla on tarve selvittää kuolinpesän perilliset. Sukuselvitys tilataan joko Digi- ja väestötietovirastosta tai seurakunnasta riippuen siitä, kuuluiko vainaja johonkin seurakuntaan elinaikanaan. On myös mahdollista, että sukuselvitykset tulee tilata sekä Digi- ja väestötietovirastosta että seurakunnasta, jos vainaja on esimerkiksi kuulunut jossain vaiheessa elämäänsä kirkkoon, mutta eronnut kirkosta myöhemmin. 

Sukuselvitys on katkeamaton sarja virkatodistuksia vainajasta 15 ikävuodesta aina kuolemaan asti. Myös kaikista kuolleista perillisistä tulee olla vastaava selvitys, jotta saadaan selville kuolleen sijaan mahdollisesti tulevat perilliset. 

Jos sukuselvityksestä käy ilmi osakkaan elossa olevia perillisiä, tulee yhtiön olla perillisiin yhteydessä ja ilmoittaa heille kuolinpesää rasittavasta vastikevelasta sekä tiedot siitä, mihin osakkaan kuoleman jälkeen rästiin jääneet vastikkeet voi suorittaa. Yhtiö voi myös toimittaa perillisille hallintaanottovaroituksen maksamattomien vastikkeiden johdosta, jos vastikkeita on jäänyt useampi kuukausi rästiin osakkaan kuoleman jälkeen. 

Mitä jos perillisiä ei löydy?

Jos sukuselvityksestä käy ilmi, ettei elossa olevia perillisiä ole, tulee kuolinpesästä ilmoittaa Valtiokonttorille. Valtiokonttorin nimittämä pesänhoitaja on tämän jälkeen viivytyksettä yhteydessä ilmoittajaan, eli tässä tapauksessa taloyhtiöön. Tällöin taloyhtiö voi ilmoittaa huoneiston vastikeveloista pesänhoitajalle.
 
Valtiokonttorin näkökulmasta olennaista on se, että taloyhtiön hankkima sukuselvitys on täydellinen, koska Valtiokonttorilla on lupa hoitaa ainoastaan perillisittä kuolleiden jäämistöjä. Pelkästään se, että ei tiedetä, onko perillisiä, ei ole syy ilmoittaa kuolinpesästä Valtiokonttorille, vaan ennen ilmoitusta on hankittava täydellinen sukuselvitys. Jos taloyhtiön hankkiessa sukuselvitystä käy ilmi esimerkiksi, että kuollut osakas on muuttanut Suomeen ulkomailta, eikä sukuselvitystä sen takia ole mahdollisuutta saada, tulee kuolinpesästä ilmoittaa Valtiokonttorin sijaan käräjäoikeudelle, jolloin käräjäoikeus voi määrätä toimitsijan hoitamaan kuolinpesän asioita.

 Johanna Ylä-Mononen

Johanna Ylä-Mononen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.