× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Teleoperaattorien oikeudesta sijoittaa laitteitaan taloyhtiön kiinteistölle ja rakennukseen

15.3.2022

Yhteiskunnan sähköistymisestä ja digitalisaatiosta on riittänyt puhetta ja ajatuksia viime aikoina. Korona-ajan poikkeusjärjestelyt ja etätyö ovat johtaneet ennennäkemättömään digiloikkaan sekä työpaikoilla että kodeissa. Jotta nettiyhteydet toimisivat, vaatii tämä kehitys jatkuvaa verkkojen ylläpitoa ja parantamista myös yhteyksiä tarjoavilta operaattoreilta. Koska viestiyhteyksillä on yhteiskunnan kannalta keskeinen merkitys, on verkkojen rakentamista myös turvattu lailla.

Suomalaiset kuuluvat maailman ahkerimpiin mobiilidatan käyttäjiin. Erityisen vilkasta käyttö on siellä, missä oleskelee paljon ihmisiä, eli kaupunkien keskustoissa. Jotta verkot selviäisivät tästä kuormasta kunnialla, on yhteyksiä varten oltava tukiasemia riittävän tiheässä. Oman haasteensa verkkojen toimivuudelle asettaa kaupunkiympäristössä olevat korkeat ja radioaaltoja pysäyttävät rakenteet. Keskusta-alueilla tukiasemia joudutaankin usein sijoittamaan olemassa oleviin rakennuksiin.

Oikeudesta sijoittaa näitä laitteita toisen kiinteistölle tai rakennukseen säädetään laissa sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917, 28 luku). Laki antaa teleyrityksille eräitä oikeuksia erilaisten tietoverkkoja palvelevien laitteiden sijoittamiseen toisen omistamalle kiinteistölle tai rakennukseen. Lain lähtökohtana on kuitenkin se, että sijoittamisista tulisi ensi sijassa sopia osapuolten kesken. Jos sopimukseen ei kuitenkaan päästä, asia voidaan viedä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi. Tässä tapauksessa teleyrityksen on myös laadittava sijoittamissuunnitelma. Suunnitelmasta on tiedotettava kiinteistönomistajaa ja tällä on oikeus tehdä siitä yritykselle muistutus.

Rakennusvalvonta voi teleyrityksen hakemuksesta vahvistaa sijoittamissuunnitelman. Päätöksen myötä viranomainen samalla antaa teleyritykselle suunnitelman mukaisen oikeuden laitteiston sijoittamiseen toisen kiinteistölle tai rakennukseen.

Sijoittamisen edellytyksenä on kuitenkin, että sijoittaminen ei ole asemakaavan vastaista, eikä myöskään vaikeuta kaavojen toteuttamista tai uusien laatimista. Edelleen sijoittamisoikeuden edellytyksenä on, ettei laitteita voida sijoittaa muutoin tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sijoittamisesta tai laitteiden kunnossapidosta ei myöskään tulisi aiheutua kiinteistölle tai rakennukselle tarpeetonta haittaa tai vahinkoa, joka olisi kohtuullisin kustannuksin vältettävissä.

Tällaisesta vahingosta tai haitasta kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada täysi korvaus. Korvaus määritellään lunastuslain mukaisesti.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.