Turvallisuuskoordinaattori - koskas sellainen tarvitaan?

12.8.2016

Aika ajoin lakineuvonnassa nousee esille kysymys, milloin hankkeessa tarvitaan turvallisuuskoordinaattoria. Koordinaattorista säädetään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta. Asetus on tarkoitettu sovellettavaksi varsin laaja-alaisesti rakennustyömaiden toimintoihin. Asetuksen mukaan rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Mitä tämä sitten oikein tarkoittaa käytännössä?

Asetusta sovelletaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. Asetus ei kuitenkaan tarkemmin määrittele esimerkiksi sitä, millaisiin kunnossapitohankkeisiin turvallisuuskoordinaattori tulisi nimetä.

Periaatteessa kaikkiin hankkeisiin tulisi lain mukaan nimetä turvallisuuskoordinaattori, mutta jonkinlaisena käytännön nyrkkisääntönä voitaneen pitää, että koordinaattori tulee nimetä kaikkiin hankkeisiin, joihin tarvitaan viranomaisen lupa. Jos työhön kuitenkin sisältyy erityisiä turvallisuusriskejä, tulee koordinaattori nimetä, vaikka lupaa hankkeelle ei tarvittaisikaan. Kysymys on työntekijöiden lisäksi myös asukkaiden turvallisuuden takaamisesta.

Taloyhtiön on nimettävä omiin hankkeisiinsa turvallisuuskoordinaattori, jona voi toimia esimerkiksi taloyhtiön palkkaama projektipäällikkö tai valvoja. Koordinaattori toimii siis taloyhtiön, ei urakoitsijan, edustajana hankkeessa. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Pätevyysvaatimusta ei määritellä asetuksessa tarkemmin. Käytännössä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat nimikkeen mukaisesti koordinointitehtäviä. Ne edellyttävät projektinjohdollista osaamista. Sitä voidaan arvioida hankkeen luonteen perusteella.

  Kaisu Terkki

Kaisu Terkki

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.