× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Työtaistelua taloyhtiön korjaustyömaalla

3.5.2018

Rakennusteollisuus RT:n toimialajärjestöt ovat ilmoittaneet rakennusteollisuuteen laaja-alaisesti kohdistuvasta työsulusta puolustustoimenpiteenä Rakennusliiton käynnistämille lakoille. Jollei sopua saavuteta työnantaja- ja työntekijäleireissä, työsulku alkaa 10.5.2018 klo 00.00 ja jatkuu toistaiseksi. Mikä on taloyhtiön asema työtaistossa?

Valtaosa taloyhtiöiden korjausurakoista on sidottu YSE 1998 -ehtoihin ja avaankin tässä blogissa taloyhtiön asemaa YSE:n perusteella. Urakan osapuolet ovat voineet sopia näistäkin asioista urakkasopimuksessa toisin eli kannattaa lukea sopimus läpi ennen toimia.  

Urakka-aikaan pidennystä?

Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos valmistuminen sovitussa ajassa uhkaa estyä ylivoimaisen esteen takia. Tällainen este on esimerkiksi urakoitsijan tai aliurakoitsijan lakko taikka työnantajajärjestöjen hyväksymä työsulku. (20 §) Jos työsuoritus on työsulun alkaessa ollut jo viivästyneenä sovitusta urakoitsijasta johtuvasta syystä, urakoitsijalla on oikeus pidennykseen vain erityisen painavasta syystä.

Urakoitsijalla on velvollisuus rajoittaa viivästyksen vaikutuksia kaikilla toimilla, joihin se voi ryhtyä ilman huomattavia lisäkustannuksia tai rikkomatta esim. työlainsäädäntöä taikka työehtosopimuksia. Toimenpiteiden suorittamisesta ja lisäkustannusten korvaamisesta on kuitenkin sovittava taloyhtiön kanssa ennen töihin ryhtymistä. (22 §)

Lisäkustannukset – kenen piikkiin?

Jos urakkasuoritus keskeytyy lakon tai työsulun johdosta ja siitä aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, on taloyhtiö velvollinen korvaamaan urakoitsijalle YSE 50 §:n mukaan:

  • keskeytyksestä aiheutuneet vartiointi-, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus-, huolto- ja hoitokustannukset; ja
  • muut kustannukset keskeytysajan työpäivää kohti ensimmäisiltä 5 työpäivältä 2 prosentilla ja sen jälkeisiltä työpäiviltä 1 prosentilla urakan keskimääräisestä päiväkustannuksesta. (Kustannus lasketaan jakamalla arvonlisäveroton urakkahinta urakka-ajan työpäivien määrällä.)

Korvauksia laskettaessa huomioon otetaan urakka-ajan siirtyminen edullisempaan / epäedullisempaan suoritusajankohtaan.

Urakoitsijalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen keskeytyksestä. (50 §)

Urakoitsijan toimintavelvoite

Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa jo viivästystä koskevasta uhasta taloyhtiölle viipymättä. Urakka-ajan pidennyksestä ja korvauksista on ilmoitettava taloyhtiölle välittömästi kirjallisesti tai oikeus menetetään. (YSE 23 §)

Jos este ei näytä aivan lyhytkestoiselta, on urakoitsijan esitettävä taloyhtiölle esimerkiksi neuvottelua vahingon rajaamiseksi sekä perusteiden ja määrän selvittämiseksi. (YSE 23 §).

 

Taloyhtiö, jos urakoitsija vaatii lakon tai työsulun johdosta urakka-ajan pidennystä ja lisäkorvauksia: 

  1. Vaadi kuitteja ja muuta kirjallista selvitystä (urakoitsijalla laaja näyttövelvollisuus mm. ylivoimaisesta esteestä ja viivästyksen vaikutuksista).
  2. Osallistu urakoitsijan koolle kutsumiin neuvotteluihin ja vastaa esitettyihin ilmoituksiin/vaatimuksiin viivytyksettä.
  3. Sovi vahinkoa rajaavista toimista, kustannuksista ja niiden jaosta kirjallisesti ennen toimiin ryhtymistä.
  4. Urakan loppuunsaattaminen voi edellyttää riidanalaisen maksuerän maksamista. Ennen kuin maksat - pidätä oikeus riitauttaa asia myöhemmin.
  5. Käytä tarvittaessa asiantuntija-apua.
  6. Jos taloyhtiöllä on jo rakennuttajakonsultti ja/tai valvoja, ilmoita tälle välittömästi uhkaavasta viivästyksestä, sen syystä (työsulku) ja myös aikatauluvaikutuksesta, jos mahdollista. Sovi sopimusmuutoksista kirjallisesti.
  7. Hyväksytä urakkahinnan ja konsulttipalkkioiden korotukset tarvittaessa yhtiökokouksella.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies. 

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.