Uudet Isännöinnin eettiset ohjeet voimaan

2.3.2023

Isännöintiliitto, Isännöinnin auktorisointi ISA ry ja Kiinteistöliitto uudistivat Isännöinnin eettiset ohjeet. Uudet ohjeet tulivat voimaan 1.2.2023. Eettiset ohjeet ovat osa hyvää isännöintitapaa ja esimerkki lainsäädäntöä täydentävästä alan itsesääntelystä.

Isännöintiliiton jäsenet ja ISA-auktorisoidut isännöintialan toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita ja niihin liittyviä valvontamenettelyjä. Eettiset ohjeet on laadittu koko isännöintialan käyttöön eli muutkin toimijat voivat sitoutua toimialan järjestöjen määrittelemien pelisääntöjen noudattamiseen.

Uudet isännöinnin eettiset ohjeet konkretisoivat isännöinnin velvoitteita taloyhtiöillekin myönteisellä tavalla. Ohjeet nostavat isännöintipalvelujen rimaa ja johtavat parempaan isännöinnin laatuun. Eettiset ohjeet lisäävät avoimuutta sekä luottamusta isännöinnin ja taloyhtiön välillä.

Isännöinnin eettisten ohjeiden mukainen toiminta vahvistaa mm. hallituksen lakisääteistä tiedonsaantioikeutta. Kentällä on koettu usein ongelmaksi se, etteivät hallituksen jäsenet saa mitään tietoa yhtiön sopimuksista, saati niitä nähtäväksi.  Uudet eettiset ohjeet velvoittavat isännöintiä huolehtimaan voimassa olevan sopimus- ja asiakirja-aineiston helposta saatavuudesta. Sopimuksia on myös tarvittaessa käsiteltävä hallituksen kanssa tarkemmin.

Isännöinnin hinnoittelun osalta eettiset ohjeet kirkastavat sopimisen roolia. Sopimuksessa on eriteltävä isännöintitehtävät ja mahdolliset muut sovitut asiantuntijapalvelut sekä niiden hinnoitteluperusteet ja hinnantarkistusmenettely. Sopimusmuutokset, kuten hinnantarkistukset, hyväksytään joko kirjallisesti tai käsitellään taloyhtiön hallituksessa ja kirjataan pöytäkirjaan. Isännöintipalvelun hintalapun avaamiseksi isännöitsijän on eriteltävä vähintään kerran vuodessa asunto-osakeyhtiöltä perittyjen kiinteän ja erillisveloitettavien isännöintipalkkioiden määrät tarkasteltavalla tilikaudella.

Isännöintipalveluihin liittyvien laskujen hyväksytyskäytännöt ovat asunto-osakeyhtiökentällä vielä versovaiheessa. Ohjeet velvoittavat isännöitsijän luomaan ja toimeenpanemaan taloyhtiön pyynnöstä käytännön, jolla hallitus pystyy helposti hyväksymään erillisveloitettavien töiden laskut ennen niiden maksua.

Uudet isännöinnin eettiset ohjeet tuovat paljon hyvää isännöinnin ja taloyhtiön väliseen suhteeseen. Huomionarvoista on, että eettiset ohjeet ovat viime kädessä sitoutumis- ja sopimusasia. Taloyhtiökentän on tärkeä osaltaan vaatia sekä uusissa että voimassa olevissa isännöintisopimussuhteissa eettisten ohjeiden noudattamista ja huolehtia, että isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen tulee osaksi isännöintisopimusta.

Uudet eettiset ohjeet ja niiden vaikutus isännöintisopimukseen kannattaa ottaa käsiteltäväksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Uudet eettiset ohjeet velvoittavat ehtoihin sitoutuneita isännöintialan toimijoita läpikäymään eettiset ohjeet hallituksen kanssa. Kuulemiemme tietojen mukaan tätä työtä kentällä jo tehdään – juuri niin kuin pitääkin!

Isännöinnin eettiset ohjeet 2023

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.