Uusi vuosi toi mukanaan lakimuutoksia

3.1.2020

Vuosi 2020 on käynnistynyt ja uusi vuosi toi mukanaan monenlaista huomioitavaa myös taloyhtiömaailmaan. Kannattaa aktiivisesti seurata Kiinteistöliiton somekanavia, lukea Kiinteistölehteä sekä osallistua paikallisyhdistysten jäsentilaisuuksiin, jotta käytössäsi on varmasti aina ajantasaisin tieto. Seuraavassa lyhyt katsaus tärkeimpiin vuoden vaihteessa voimaan astuneisiin lakimuutoksiin.

Avustusta sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin

Sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin voi hakea avustusta ARA:sta 1.1.2020 alkaen. Avustus kattaa kuntotutkimuksen tekemiseen olennaisesti liittyvät kustannukset. Lisäksi avustusta voi saada sellaisen asunnon tai asuinrakennuksen perusparannuksen suunnitteluun, jossa on havaittu kosteus- ja homevaurio tai sisäilmaongelma. Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelun toteutuneista kustannuksista. Avustus ei kata korjauksia. Avustusta voidaan myöntää rakennuksen omistavalle yhteisölle, kuten asunto-osakeyhtiölle, tai pientalon omistajalle.

Energia-avustuksia asuinrakennuksille

Asuinrakennuksille on myönnettävissä energia-avustuksia yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022. Avustukset myöntää ARA ja avustusta voi hakea verkossa helmikuusta 2020 alkaen. Avustusta voi saada kaikenikäisten rakennusten korjaushankkeiden kustannuksiin, jotka liittyvät mm. energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen. Avustusta voi saada hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin. Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistökaupat jatkossa luvanvaraisia

Vuoden 2020 alusta voimaan uusi laki, joka edellyttää EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisilta ostajilta lupaa kiinteistökauppoihin Suomessa. Luvanvaraisuus koskee kiinteistökauppoja, jotka vahvistetaan 1.1.2020 tai sen jälkeen. On kuitenkin syytä korostaa, että lupa tarvitaan ainoastaan kiinteistön hankintaan, eikä sitä siis tarvita esimerkiksi asunto-osakkeen hankintaan tai kiinteistön vuokraamiseen.

Sopimusperusteisten saatavien vanhentuminen

Vuonna 2015 voimaan tulleella vanhentumislain muutoksella säädettiin veloille 20 vuoden lopullinen vanhentumisaika. Vanheneminen soveltuu ennen lain voimaantuloa erääntyneisiin velkoihin siten, että 1.1.2000 tai sitä ennen erääntyneet sopimusperusteiset velat, kuten esimerkiksi vuokrasopimukseen perustuvat vuokrasaatavat, vanhenivat nyt vuodenvaihteessa.

Viivästyskoron määrä

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.-30.6.2020 on 0,0 %. Viivästyskorko on tänä ajanjaksona siten 7,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

 

 Johanna Ylä-Mononen

Johanna Ylä-Mononen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.