Vastikemaksujen mitoittaminen talousarviossa

31.10.2022

Energiahintojen ja lainahoitomenojen kasvu nousevien korkokustannuksien kautta laittavat taloyhtiöt pohtimaan vastikemaksujen korottamista tulevissa talousarvioissaan. Haastavista ajoista selviäminen edellyttää taloyhtiöiltä taloudellista suunnitelmallisuutta jopa useamman tilikauden ajalle ja siten yhtiöiden tulisi varmistaa rahoituksensa riittävyys myös haastavina taloudellisina aikoina.

Pääsäännön mukaisesti vastikkeilla tulee kattaa yhtiön kulut, eikä ylimääräisiä vastikkeita tule kerätä tarpeettomasti tai vastiketta määrätä liian suureksi. Toisaalta vastikkeiden tarkoituksena on kattaa yhtiön menot eli yhtiön on kerättävä vastikkeita riittävästi, jotta vastikealijäämää ei pääse muodostumaan.

Asunto-osakeyhtiössä yhtiöjärjestyksessä mainitaan yhtiövastikeperuste sekä taho, joka määrää vastikkeen maksun suuruuden ja maksuajan. Yleensä yhtiöjärjestyksissä määrätään niin, että yhtiökokous päättää vastikkeen määrästä ja hallitus vastaavasti maksutavasta. Yhtiökokous ei kuitenkaan voi mitoittaa vastiketta vapaasti haluamansa suuruiseksi vaan vastike tulee määrätä yhtiön kulujen mukaan. Yhtiökokous päättää vastikkeen määrästä talousarvion perusteella. Talousarviossa yhtiön kulut on arvioitu tilikaudelle ja kulujen kattamiseksi on määritetty riittävä vastiketaso, jotta vastikealijäämää ei pääsisi muodostumaan. Talousarvio on nimensä mukaisesti arvio tulevan tilikauden menoista ja siksi se on luonteeltaan dynaaminen dokumentti, jota yhtiön tulee tarvittaessa päivittää. Talousarvion päivittämiseksi eli vastikemäärän korotuksiin on kutsuttava kokoon ylimääräinen yhtiökokous päättämään asiasta, jos näyttää siltä, että yhtiön keräämät vastikkeet eivät sellaisenaan riitä tilikauden mukaisten menojen kattamiseen.

Aina kuitenkaan taloudellinen suunnitelmallisuus ei onnistu tai ole ylipäänsä mahdollista nopeasti tapahtuvien talousshokkien takia ja tällaisia yllättäviä tai odottamattomia tapahtumia varten yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen keräämään esimerkiksi 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta tilikaudelta. Myös pääomavastikkeen osalta, hallitukselle voidaan antaa valtuutus kerätä ylimääräinen pääomavastike, mutta tällöin valtuutuksen tulee olla riittävän yksilöity.

Vastikemäärän korottaminen on lähtökohtaisesti aina yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia, sillä olennaiset vastikemäärän muutoksia koskevat päätökset tulee aina tehdä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiölain mukaan.

 

 Tuomas Leino

Tuomas Leino

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.