Yhtiökokouksen puheenjohtajan rooli

29.4.2022

Yhtiökokous valitsee pääsääntöisesti kokouksen puheenjohtajan. Useimmiten puheenjohtajaksi valitaan hallituksen puheenjohtaja, mutta tehtävään voidaan valita joku toinen henkilö, kuten esimerkiksi joku osakkaista, muu hallituksen jäsen tai vaikkapa yhtiön ulkopuolinen henkilö. Puheenjohtajalla on niin lakiin kuin yleiseen kokouskäytäntöön perustuvia tehtäviä ja puheenjohtajalla on keskeinen rooli kokouksessa.

Puheenjohtajan täytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan huolehtia ääniluettelon laatimisesta ja siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Ääniluettelo on asiakirja, johon merkitään kunkin osakkaan osakkaiden määrä ja äänimäärä sekä kokouksessa läsnä olevat osakkaat, valtuutetut ja avustajat. Pöytäkirjan laadintaa varten puheenjohtaja kutsuu yleensä jonkun toisen henkilön sihteeriksi, joka käytännössä kirjoittaa pöytäkirjan. Puheenjohtaja kuitenkin aina vastaa pöytäkirjan laatimisesta ja sen sisällöstä.

Muutoin puheenjohtajan rooli määräytyy hyvin pitkälti kokouskäytännön perusteella. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa kokousta ja huolehtia siitä, että kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään. Kokouksen sujuvuuden kannalta on hyvin tärkeää, että puheenjohtaja saa selvitetyksi osakkaiden kannan päätettäviin asioihin ja osaa poimia käydyistä keskusteluista vastaehdotukset äänestystä varten. Puheenjohtaja huolehtii myös siitä, että tarvittaessa kokouksessa järjestetään äänestys. Puheenjohtaja myös ehdottaa tarvittaessa äänestysjärjestyksen yhtiökokoukselle päätöksenteon lopuksi toteaa syntyneen päätöksen sisällön.

Toisinaan kokouksessa käytetyt puheenvuorot voivat venyä ja poiketa käsiteltävästä asiasta. Puheenjohtajan tehtävänä onkin huolehdittava siitä, ettei kokous tarpeettomasti veny. Puheenjohtajan on pidettävä huolta siitä, että puheenvuorot liittyvät käsiteltävään aiheeseen ja tarvittaessa puheenjohtaja voikin rajoittaa osakkaan puheoikeutta, jos puheenvuoro rönsyilee aiheesta ja kokous uhkaa venyä.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.