Kiinteistöliiton toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmamme vuodelle 2018 on laadittu Palveleva vaikuttaja -strategian pohjalta. Vuonna 2018 keskeisiä asioita toiminnassamme ovat muun muassa purkavan lisärakentamisen mahdollistaminen,  sähköisen asunto-osakerekisterin toteuttaminen (ASREK), Hyvä vuokratapa -suosituksen uudistaminen, tietosuojalainsäädännön uudistus, maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistustarpeiden arviointi, kiinteistöverotuksessa sovellettavien verotusarvojen määräytymisperusteiden uudistaminen, energiaverotuksen muutokset, asumisen tukijärjestelmät sekä sähkön hintatariffijärjestelmän uudistaminen.

Painopisteet edunvalvonnan ja vaikuttamisen kehittämisessä ovat eduskuntavaalikauden 2019-2023 hallitusohjelmatavoitteissa sekä nuorten vaikuttajien Arkadia 2019 -ohjelmassa. Jäsenille järjestetään webinaareja ja työstetään verkkoon koulutusvideoita sekä lyhyitä tietoiskuvideoita. Lisäksi toteutamme yhdessä Rakennustietosäätiön kanssa verkkosovelluksen, jolla voi laatia kunnossapitotarveselvityksen ja kunnossapitosuunnitelman.  Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutamme alkukesästä.

Haku