Kiinteistöliiton toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmamme vuodelle 2019 on laadittu Palveleva vaikuttaja -strategian pohjalta. Vuonna 2019 keskeisiä asioita toiminnassamme ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu, kiinteistöverotuksen uudistaminen, huoneistietojärjestelmän toteuttaminen (”ASREK”) sekä ASREK-hankkeen 2. vaiheen valmistelu, asunto-osakeyhtiölain muutostarpeiden arviointi, energiaverotuksen muutokset, asumisen tukijärjestelmät sekä älyverkkotyöryhmän raporttiin pohjautuva lainsäädäntötyö muun muassa sähkömarkkinalainsäädännön osalta. Lisäksi vuonna 2019 valmisteltavat EU:n energiatehokkuusdirektiivien ja jätedirektiivien (kiertotalous) toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön ovat merkittäviä asioita. 

Painopisteet edunvalvonnan ja vaikuttamisen kehittämisessä ovat eduskuntavaalikauden 2019-2023 hallitusohjelmatavoitteissa sekä nuorten vaikuttajien Arkadia 2019 -ohjelmassa.

Jäsenille järjestetään webinaareja ja työstetään verkkoon koulutusvideoita sekä lyhyitä tietoiskuvideoita. Jäsensivuilla julkaistaan alkuvuonna lakineuvontaan liittyen uusi palvelu. Lisäksi julkaisemme yhdessä Rakennustietosäätiön kanssa verkkosovelluksen, jolla voi laatia kunnossapitotarveselvityksen ja kunnossapitosuunnitelman.

Haku