Käynnissä olevat hankkeet

  • Asuntoyhtiön vedeneristetyn pihakannen perusparannus -ohjekortin päivitys (2017-2018). Hankevastuu RTS.
  • EU-GUGLE (2013-2019). Ympäristön kannalta kestävät korjaustavat. Hankevastuu: Tampereen kaupunki, Ekokumpppanit.
  • Finsolar taloyhtiökokeilu (2017-2019). Aurinkosähköratkaisut taloyhtiöissä. Hankevastuu: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillisen yliopisto, STEK.
  • Kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten päivitys (2017-2018). Hankevastuu RTS.
  • Rakentamisen referenssiportaali (2017-2019). Hankevastuu: Rakentamisen Laatu RALA ry.
  • Sisäilman laadun reaaliaikaisen seurantalaitteiston kehitys (2017-2018). Hankevastuu Sarlin Automaatio.
  • Sogreen (2017–2019). Luontopohjaiset ratkaisut yhdistettynä teknisiin näkökulmiin uusina mahdollisuuksina viihtyisään, elinkaaritaloudelliseen ja kestävään kaupunkiympäristöön. Hankevastuu: TTY.
  • Verkkosovellus kunnossapitotarveselvityksen ja kunnossapitosuunnitelman laadintaan (2017-2020). Hankevastuu: RTS ja Kiinteistöliitto.
  • Viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät (2019). Hankevastuu RTS. 

Haku