Kenellä on oikeus osallistua yhtiökokoukseen?

22.4.2022

Kevään yhtiökokouskausi on parhaillaan käynnissä ja tässä vaiheessa onkin hyvä palauttaa mieleen, ketkä kaikki saavatkaan osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiön osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksessa osakkaat käyttävät päätösvaltaa. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen onkin yksi osakkaan keskeisimpiä oikeuksia, joka osakkaan kannattaa myös hyödyntää. Jos osakas ei itse pääse osallistumaan yhtiökokoukseen, osakas voi valtuuttaa jonkun toisen edustamaan häntä. Osakas voi ottaa yhtiökokoukseen mukaan myös avustajan.

Asukkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen tietyissä tilanteissa. Ensinnäkin yhtiössä on oltava vähintään viisi eri omistajien omistuksessa olevaa huoneistoa. Osallistumisoikeus koskee kokouksia, joissa käsitellään järjestyssääntöjä, yhtiön yhteisten tilojen käyttöä tai asukkaan huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön olennaisesti vaikuttavaa kunnossapitoa tai uudistamista. Myös asukkaalla on oikeus käyttää valtuutettua tai avustajaa.

Tilintarkastajalla ja toiminnantarkastajalla on puolestaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jossa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on myös oltava läsnä yhtiökokouksessa, jos kokouksessa käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että heidän läsnäolonsa on tarpeen.

Hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jollei yhtiökokous yksittäistapauksessa päätä toisin. Tämä osallistumisoikeus tulee siis kyseeseen silloin, kun isännöitsijä tai hallituksen jäsen ei ole osakkeenomistaja.

Välillä yhtiöissä nousee esille kysymys siitä, saako joku täysin ulkopuolinen henkilö osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokous voi päättää tällaisen henkilön osallistumisesta yhtiökokoukseen enemmistöpäätöksellä. Kyseinen tilanne voi muodostua käytännössä esimerkiksi silloin, kun yhtiökokoukseen halutaan valita ulkopuolinen puheenjohtaja.

 Minni Yli-Olli

Minni Yli-Olli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.