Remontti ja korjaushanke taloyhtiössä

Taloyhtiössä remontin toteuttaja voi olla osakas omassa asunnossa tai yhtiö. Taloyhtiön korjaushanke voi olla peruskorjaus tai perusparannus. Peruskorjauksessa rakennusta korjataan siihen tasoon, jollainen se on ollut. Perusparannuksessa rakennusta tai sen osia remontoidaan aikaisemmasta tasosta paremmaksi.

Taloyhtiössä tarvitaan korjaushanketta valmisteltaessa ja remonttiin ryhdyttäessä erityisen paljon tietoa niin teknisistä asioista kuin päätöksenteosta, taloudesta ja myös viestinnästä. Kiinteistöliiton jäsenet saavat onnistumisen eväitä toimintaansa neuvontapalveluiden, koulutusten, oppaiden, videoiden sekä muiden palvelujen, tuotteiden ja tietosisältöjen kautta. Jäsentalon hallituksen jäsenenä ja isännöitsijänä pääset maksutta neuvontaan, koulutustilaisuuksiin sekä jäsensivujen kattavaan tietosisältöön käsiksi.

Korjaushanke onnistuu sitä varmemmin mitä paremmin on tehty hankesuunnittelu, jossa kartoitetaan erilaisia toteutustapoja remontin osalta. Teknisen hankesuunnittelun rinnalla on muistettava taloudellinen hankesuunnittelu ja selvitettävä remontin rahoitusmahdollisuudet ja vaikutukset osakkaiden kannalta.

Onnistu korjaushankkeessa -koulutusvideot kannattaa katsoa jo ennen remonttiin ryhtymistä jäsensivuilta, josta ne löytyvät Videot ja verkkokurssit -osiosta.

Osakkaan omat remontit asunnossaan edellyttävät etukäteen tehtävää muutostyöilmoitusta taloyhtiölle. Tapetointi, maalaus ja vastaavat eivät edellytä muutostyöilmoitusta. Taloyhtiöllä tulee olla riittävästi aikaa muutostyöilmoituksen käsittelyyn ja yhtiö voi asettaa muutostyölle rajoituksia tai kieltää sen kokonaan, jos siihen on riittävät perusteet. Täytettävä muutostyöilmoitus-lomake on saatavissa Kiinteiistöliiton jäsensivuilta Lomakkeet -osiosta.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.