Isännöinti taloyhtiössä

Isännöinti on isännöintiyrityksen ja isännöitsijän harjoittamaa asiantuntijapalvelua, asioiden valmistelua ja esittelyä taloyhtiön hallitukselle sekä yhtiökokoukselle ja näiden päätösten toimeenpanoa. Suomessa on noin 800 isännöintiyritystä, joissa toimii noin 2 500 päätoimista isännöitsijää. Kaikkiaan isännöintiyrityksissä työskentelee 5 000 henkilöä.

Taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai yhtiökokous on siitä päättänyt. Aivan pienimmillä taloyhtiöillä ei välttämättä ole isännöitsijää lainkaan tai asukkaista joku hoitaa isännöintitehtäviä. Kaikissa keskikokoisissa ja suuremmissa taloyhtiöissä on ostettu isännöintipalvelut ja ammatti-isännöitsijä hoitaa taloyhtiön isännöintiä. Taloyhtiön hallitus valitsee ja tarvittaessa vaihtaa isännöitsijän, solmii isännöintisopimuksen ja huolehtii sen toteutumisen valvonnasta sekä tarvittaessa päivittämisestä sekä hyväksyy isännöintipalkkion muutokset taloyhtiön edustajana.

Isännöintipalvelun laajuus ja sisältö, palvelun laatu sekä hinta määritellään taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken tehdyssä isännöintisopimuksessa. Lainsäädännössä isännöinnin tehtäviä määritellään varsin niukalti. Isännöitsijän vähimmäistehtävä asunto-osakeyhtiössä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta hallinnosta taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöinti huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Nämä seikat on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.