Isännöinnin eettiset ohjeet

Nämä isännöinnin eettiset ohjeet ovat voimassa 31.1.2023 saakka, jonka jälkeen nämä korvautuvat uudella ohjeistuksella.

Hyvä isännöintitapa – isännöinnin eettiset ohjeet korostavat avoimuutta ja luovat perustan toimivalle yhteistyölle. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Isännöinnin Auktorisointi ISA ovat hyväksyneet eettiset ohjeet noudatettaviksi koko isännöintialalla.

ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin.

Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöintiyritys

 •     toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 •     kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 •     toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 •     toimii tasapuolisesti
 •     edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 •     noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 •     huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 •     ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 •     tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 •     tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 •     huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 •     ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 •     kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 •     sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 •     edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.

Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi. Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat hyväksyneet nämä eettiset ohjeet koko isännöintialan noudatettaviksi.

Edellä mainittujen järjestöjen jäsenyys tukee näiden eettisten ohjeiden noudattamista. ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet isännöinnin eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Tästä merkkinä yrityksellä on ISA-tunnus tai Isännöintiliiton jäsenyritystunnus.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.