Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus voi pitää järjestäytymiskokouksen vaikka heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen päätyttyä, ja pyöräyttää hallitustyöskentelyn jouhevasti käyntiin. Hallituksen puheenjohtajan valinta on järjestäytymiskokouksen tärkein asia. Jos hallituksessa on useita jäseniä, on sille valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin eikä yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Jos valinnasta ei päästä yksimielisyyteen, järjestetään puheenjohtajavaali. 

Hallitustyöskentelykauden alkuun on suotavaa perehdyttää uudet hallituksen jäsenet hallitustyöskentelyyn. Suositeltavaa on myös sopia toimintatavoista ja työjärjestyksestä, sekä keskustella yhteisestä näkemyksestä ja tahtotilasta, miten yhtiön asioita halutaan ryhtyä hoitamaan ja minkälaisia tavoitteita hallitus itselleen asettaa. On hyvä jäsentää yhtiön tilannetta, mitä asioita hallituksella on oletettavasti tulossa eteen ja päätettäviksi. Järjestäytymiskokouksessa voidaan samaten kartoittaa jäsenten kiinnostuksen kohteita ja erilaista osaamista. Mikään ei myöskään estä keskustelemasta vaikka viestintästrategiasta, jota hallitus haluaa noudattaa. 

Suotavaa on myös jossain vaiheessa, joko järjestäytymiskokouksessa tai myöhemmin, läpikäydä yhtiön yhtiöjärjestys ja tarkistaa sieltä ainakin mitä sanotaan vastikeperusteista, käyttömaksuista, hallituksesta sekä yhtiökokouksesta. Hyvä on niin ikään läpikäydä tai päivittää roolit ja tehtävien jako isännöitsijän ja hallituksen välillä. Pohjana tässä toimii isännöintisopimus. Myös muihin yhtiön keskeisiin sopimuksiin, kuten huolto-, tietoliikenne- ja vakuutussopimuksiin, on syytä jossain vaiheessa perehtyä. 

Hallituksen valittua puheenjohtajan ja asetettua raamit toiminnalleen, voi hallitustyöskentely lähteä aktiivisesti käyntiin. Kuten on tullut todettua monesti aiemminkin, tärkeimpiä ominaisuuksia hallituksessa ovat oikea asenne, motivaatio ja kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen.

Tukea hallitustyöhon verkkokursseista Kiinteistöliiton jäsensivuilta

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.