× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Tilinpäätös

Taloyhtiö on lain mukaan kirjanpitovelvollinen ja sen tulee vuosittain laadittavassa tilinpäätöksessä antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja yhtiön taloudesta. Tilinpäätös sisältää oleellista tietoa päättyneen tilikauden tuloista, menoista, veloista ja saatavista. Osakas saa tilinpäätöksestä tietoa taloyhtiönsä taloudellisesta tilanteesta.

Taloyhtiön tilinpäätöksestä selviää mihin rahaa on käytetty ja miten menot on katettu. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta, niitä täydentävistä liitteistä sekä toimintakertomuksesta. Sellainen olennainen tieto, joka ei käy ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta, on annettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen laatii ja allekirjoittaa taloyhtiön hallitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättävät osakkaat taloyhtiönsä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voi tarvittaessa muuttaa tilinpäätöstä ennen sen vahvistamista.

Tuloslaskelma kertoo taloyhtiön tilikauden tuloksen eli sen, onko tilikauden aikana tehty voittoa vai tappiota. Tappiollinen tulos tarkoittaa siitä, että kerätyt rahat eivät ole riittäneet kattamaan kuluja. Taloyhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, mutta ei toisaalta tappiotakaan, vaan pyrkiä likipitäen nollatulokseen.

Taseesta selviää taloyhtiön varat, velat ja mahdolliset vastikesaamiset. Jos yhtiössä on osakkaita, jotka eivät maksa vastikkeitaan, saattaa niiden maksu jäädä muiden osakkaiden rasitteeksi. Taseesta selviää myös taloyhtiön pankkitilin saldo ja omaisuuden kirjanpitoarvo.

Toimintakertomus avaa osakkaille taloyhtiön tilannetta sekä toiminnan, tapahtumien että myös talouden osalta.

Vastikerahoituslaskelmasta näkee mihin tilikauden aikana osakkaiden maksamat vastikerahat on käytetty ja onko kertynyt vastikeylijäämää vai ei. 

Talousarviovertailu on väline tarkistaa, kuinka tarkasti talousarvio on toteutunut. Merkittävät poikkeamat pitää pystyä selittämään eli kertomaan syyt miksi niin on käynyt. Joskus taloyhtiössä voi tulla eteen esimerkiksi yllättäviä korjauskuluja.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.