× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Taloyhtiön tilintarkastus

Tilintarkastajalla tarkoitetaan nykyisin ammattitarkastajaa ja auktorisoitua tilintarkastusyhteisöä. Jos taloyhtiön pitää valita tilintarkastaja, tehtävään voidaan valita vain KHT- tai HT-tilintarkastaja taikka KHT- tai HT-tilintarkastusyhteisö.  Asunto-osakeyhtiön tilintarkastukseen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännöksiä.

Tilintarkastus, kuten myös toiminnantarkastus, on laillisuustarkastusta. Tarkastajille on varattava tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin nämä katsovat sen tarpeelliseksi. Hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on varata tarkastukselle riittävä aika ja antaa sellaisia selvityksiä ja apua, joka tarkastuksen suorittamiseksi on tarpeen. Hallituksen, isännöitsijän ja tilintarkastajan onkin hyvä sopia tarkastuksen aikataulusta ja toteutuksesta jo hyvissä ajoin etukäteen.

Tilintarkastaja antaa suorittamastaan tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen. Käytännössä ammattitilintarkastajat antavat lähtökohtaisesti vakiomuotoisen tilintarkastajajärjestöjen laatiman mallin mukaisen tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastaja voi antaa tarkastuksestaan muistion yhtiön hallinnolle. Muistiossa tilintarkastaja voi tuoda hallinnon tietoon havaintojaan, joihin toivoo hallinnon kiinnittävän huomiota.

Taloyhtiössä on hyvä sopia tilintarkastajan kanssa, että tarkastaja toimittaa muistion tiedoksi myös hallituksen puheenjohtajalle isännöitsijän lisäksi. Tämä muistio on käsiteltävä hallituksen kokouksessa, mutta sitä ei tarvitse viedä yhtiökokoukseen. Osakkaiden suuntaan viestintä tapahtuu tilintarkastuskertomuksen kautta sekä mahdollisesti yhtiökokouksessa läsnäolon muodossa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.