Hallitus

Miten hallituksen kannattaa kokoontua koronavirukseen liittyvien rajoitusten aikana?

(19.3.2020)

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on kokoonnuttava tarvittaessa. Hallinnon hoidon edellyttämät välttämättömät päätökset on tehtävä hallituksessa koronaviruksen leviämisestä riippumatta. Asunto-osakeyhtiölaki säätää hallituksen kokoontumisesta hyvin suppeasti. Kukin hallitus päättää siten omat työskentelytapansa. Nyt kun koronavirukseen liittyen on asetettu kokoontumisrajoitteita ja viruksen leviämistä halutaan estää, kannattaa muistaa, että hallituksen käytettävissä on myös sähköpostitse, puhelimitse tai erilaisilla kokousalustoilla (esim. Skype, Teams) pidettävät kokoukset. Hallituksen tulee valita sellainen etäpäätöksenteon muoto, mikä on kaikille hallituksen jäsenille mahdollinen.

Milloin hallituksen tilinpäätöskokous tulisi viimeistään pitää?

(4.5.2020)

Yhtiökokous on normaalisti pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös tulee puolestaan normaalisti laatia 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on laadittu, kun tilinpäätös on allekirjoitettu. Hallituksen tilinpäätöskokouksessa käsitellään ja allekirjoitetaan tilinpäätös ja kokous on 31.12.2019 päättyneen tilikauden osalta normaalisti siis pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus voi kuitenkin pitää kokoukset esim. sähköpostitse ja tilinpäätös voidaan kierrättää hallituksen jäsenten allekirjoitettavana. Näin vältytään ylimääräisiltä kohtaamisilta.

Koronavirusepidemiasta johtuen eduskunta on hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulleen poikkeuslain. Poikkeuslain mukaisesti tänä vuonna hallituksen on laadittava tilinpäätös 30.11.2019-29.2.2020 päättyneen tilikauden osalta viimeistään 30.6.2020. Varsinainen yhtiökokous on poikkeuslain mukaan pidettävä 30.9.2020 mennessä.

Yhtiön tulee kuitenkin huomioida, että jos asunto-osakeyhtiö joutuu maksamaan tilikaudelta veroa, on ilmoitus verottajalle edelleen tehtävä. Lain mukainen normaali määräaika veroilmoituksen osalta on 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden jälkeen. Myös veroilmoituksen tekemiselle on nyt kuitenkin poikkeusoloissa myönnetty lisäaikaa ja 31.12.2019 päättyneen tilikauden osalta veroilmoitus tulee antaa viimeistään 1.6.2020.

Meillä on yhtiössämme yllättäviä ylimääräisiä kuluja, mutta yhtiökokousta ei ole vielä koolle kutsuttu, emmekä tiedä milloin yhtiökokous tullaan pitämään. Viime vuoden varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa yksi ylimääräinen hoitovastike. Voidaanko ylimääräinen vastike periä nyt, vaikka tilikautemme on päättynyt jo vuoden 2019 lopussa?

(1.4.2020)

Jos yhtiökokous ei ole nimenomaisesti päättänyt valtuutusta antaessaan, että valtuutus koskee vain vuotta 2019, niin ylimääräisen yhtiövastikkeen perintä on nähdäksemme edelleen mahdollista, edellyttäen tietysti, ettei hallitus ole jo aiemmin ylimääräistä vastiketta perinyt.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.