× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Muut kysymykset

Isännöitsijäntodistuksen liitteet

Meillä on tämän vuoden varsinainen yhtiökokous vielä pitämättä. Yhtiöltä on tilattu isännöitsijäntodistus, johon pitäisi liittää tilinpäätös ja kunnossapitotarveselvitys. Liitetäänkö todistukseen hallituksen kokouksessaan hyväksymät asiakirjat vai edellisen vuoden varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamat asiakirjat?

(28.8.2020)

Silloin kun isännöitsijäntodistus tilataan hallituksen tilinpäätöskokouksen ja varsinaisen yhtiökokouksen välisenä aikana, todistukseen liitetään molemmat, sekä yhtiökokouksen viimeksi vahvistama tilinpäätös, että hallituksen laatima ja tässä vaiheessa vielä vahvistamaton tilinpäätös. Sama koskee myös kunnossapitotarveselvitystä.

 

Karanteeni 

Mitä voi seurata, jos eristykseen määrätty koronavirustartunnan saanut ei noudata eristystä koskevaa päätöstä?

(24.3.2020)

Eristystä koskevaan päätökseen tulee suhtautua vakavasti.

Terveydensuojelurikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus tai siitä voidaan tuomita vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Mikäli eristystä koskevaa päätöstä rikkova samalla vahingoittaa muiden terveyttä, on mahdollista, että hänet tuomitaan pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos pahoinpitely aiheuttaa toiselle vaikean ruumiinvamman, vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan ja jos tuomioistuin pitää rikosta myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, törkeästä pahoinpitelystä tuomitaan lain mukaan vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. 

Jos taloyhtiössä on karanteenissa oleva asukas, eikä hänellä ole läheisiä, jotka voisivat auttaa kauppaostoksissa tai muutoin, niin onko taloyhtiössä mitään tehtävissä asukkaan pärjäämisen helpottamiseksi?

(24.3.2020)

Naapurit voivat helpottaa asukkaan pärjäämistä ja tarjota hänelle apua esimerkiksi ruokaostosten tekoon tai apteekissa käyntiin. Naapuriavusta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa täältä.

Jos asukas on koronaviruksen vuoksi karanteenissa kotonaan ja hänen asuntoonsa joudutaan taloyhtiöyhtiön toimesta lähettämään huoltomies tai muu työntekijä, kuinka tilanteessa tulee toimia?

(24.3.2020)

Koronaepidemian aikana taloyhtiöissä kannattaa huolellisesti harkita kaikkien huoneistokäyntien osalta, ovatko ne välttämättömiä, vai voidaanko ne siirtää myöhemmin tehtäviksi. Huoneistokäynnit voivat olla välttämättömiä esimerkiksi putkivuodon korjaamiseksi tai viemäritukoksen avaamiseksi tai muun vastaavan akuutin vian korjaamiseksi sekä lisävahingon välttämiseksi.

Asukkaan tulee ilmoittaa huoltoyhtiölle viemäritukoksesta ja/tai putkivuodosta viivytyksettä kuten yleensäkin. Tässä yhteydessä asukkaalla on velvollisuus kertoa huoneistoon tulevalle siitä, että hänellä on todettu koronatartunta. Myös siitä asukkaan tulee kertoa, jos hänet on määrätty karanteeniin korona-altistuksen vuoksi. Ellei hän asiasta kerro, hän voi vaarantaa huoneistoon tulevan terveyden ja siitä voi seurata rikosoikeudellinen vastuu. Jos huoneistoon joudutaan menemään asukkaan kertomasta koronavirustartunnasta tai korona-altistuksesta huolimatta, tulee varmistua siitä, että huoneistokäyntiä tekevien terveys turvataan riittävin suojavarustein ja siten, että asukas pysyy käynnin aikana eri huoneessa. Ohjeistus palvelualoille COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

Jos ilmoitus vuotavista putkista tulee esimerkiksi huoneiston alapuolella asuvalta, on hyvä tiedostaa, että yhtiöllä ja huoneistoon menevällä ei ole välttämättä etukäteen tietoa siitä, että vahinkohuoneiston asukas on karanteenissa. Silloin kun huoneistoon meneminen on välttämätöntä ja työn kiireellisyys sitä vaatii, huoneistoon saadaan mennä.

Jos tilanteessa on kyse yli 70 vuotiaan asukkaan olemisesta karanteenia vastaavissa olosuhteissa, ei tilanne aiheuta huoneistoon menevän terveydelle uhkaa, karanteeni on tarkoitettu suojelemaan huoneistossa asuvaa iäkkäämpää asukasta.  

 

Toiminnantarkastus

Toimin toiminnantarkastajana asunto-osakeyhtiössä. Isännöitsijätoimisto ilmoitti palvelevansa vain sähköisesti. Miten hoidan toiminnantarkastustehtäväni? 

(20.3.2020)

Toiminnantarkastuksen voi hyvin suorittaa myös sähköisiä aineistoja käyttäen. Mitään estettä sähköisten aineistojen käytölle ei siis ole. Toiminnantarkastajana sinun tulee kuitenkin huolehtia, että saat kaiken tarkastuksessa tarvittavan materiaalin käyttöösi.  

 

Muutostyöoikeus

Voiko yhtiö kieltää osakkailtaan huoneistoissa tehtävät muutostyöt koronaepidemian ajaksi?

(20.3.2020)

Yhtiö ei voi kieltää osakasta teettämästä muutostöitä. Osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus muutostöistä yhtiölle ja yhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan muutostöitä ihan kuten ennen koronaepidemian alkua.

 

Nuohous

Rivitaloyhtiömme kaikissa huoneistoissa on yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat takat. Voimmeko tilata niihin nuohouksen koronaepidemiasta huolimatta?

(28.5.2020)

Sisäministeriö on 31.3.2020 suositellut kiinteistöjen nuohouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan, ellei nuohouksen tekeminen juuri nyt koronavirusepidemian aikana ole välttämätöntä. Yksittäisessä huoneistossa nuohouskäynti voi tietysti olla välttämätön. Jos tulisija tai hormi ei vedä tai toimi muutoin kunnolla, nuohous tulee epidemiasta huolimatta tilata viivytyksettä.

Rakennusten nuohouksia ei muutoinkaan voi siirtää määräämättömäksi ajaksi tai jättää kokonaan tekemättä. Paloturvallisuussyistä on tärkeää, etteivät rakennusten omistajat siirrä nuohouksia perusteettomasti ja että säännöllisessä käytössä olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säädetyin määrävälein. Sisäministeriön 13.5.2020 julkaisema kirje Rakennusten nuohouksesta koronavirusepidemian pitkittyessä.

Sisäministeriö on kiinnittänyt huomiota nuohoukseen myös 28.5.2020 todeten: ”Nuohous kannattaa tehdä jo kesän aikana ja näin vältät syksyn ruuhkat. Epidemian edellyttämistä toimintatavoista ja nuohouksen hinnasta on hyvä sopia jo tilausvaiheessa.”

 

Määräajat

Onko koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilalla vaikutusta asuntokauppalain mukaisiin määräaikoihin tai urakan takuuaikoihin?

(1.4.2020)

Asuntokauppalain mukaiset määräajat, kuten vuositarkastuksen järjestämistä tai vakuuden vapautumista koskevat määräajat ovat edelleen voimassa. Sama pätee jo suoritettujen urakoiden sovittuihin takuuaikoihin sekä vanhentumislain mukaisiin vanhenemisaikoihin. YSE 1998 ehdoissa määritelty kahden vuoden takuuaika pätee edelleen, ellei toisin ole sovittu, samoin esim. vahingonkorvausvelan viimekätinen kymmenen vuoden vanhentumisaika. Mainituista määräajoista tai vastuuajoista ei ole toistaiseksi säädetty poikkeuslakeja, eikä tällaisia hankkeita tiettävästi ole vireillä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.