Korjaushankkeet

Jos osakas on määrätty kotikaranteeniin ja taloyhtiössä on käynnissä korjaushanke, jossa suoritetaan töitä myös huoneistoissa, mitä pääsyn estymisestä huoneistoon voi taloyhtiölle seurata?

(23.3.2020)

Kyseessä on taloyhtiöstä, eli tilaajasta riippumaton syy, jota tilaaja ei olisi voinut estää kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattaenkaan. Näin ollen on kyseessä lähtökohtaisesti ylivoimainen este, jonka osalta tilanteeseen sovelletaan YSE-ehtojen määräyksiä urakka-ajan pidennyksestä ja urakoitsijan oikeudesta korvaukseen, mikäli työt osittain tai kokonaan keskeytyvät.

Urakoitsijalla on YSE-ehtojen perusteella oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos viivästyksen syynä on valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä tai rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen. YSE-ehdot määrittelevät myös pidennyksen laskemisen sekä urakoitsijan velvollisuuden rajoittaa viivästystä.

Ollakseen oikeutettu urakka-ajan pidennykseen, tulee urakoitsijan viipymättä ilmoittaa viivästyksen uhasta ja sen syystä tilaajalle. Urakoitsijan on lisäksi ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tilaajalle töiden keskeytymisestä tai muusta syystä, jonka vuoksi urakka viivästyy.

Urakan keskeytyessä osittain tai kokonaan em. ylivoimaisen esteen vuoksi, ja urakoitsijan kärsiessä tästä vahinkoa, tilaajan on lähtökohtaisesti korvattava urakoitsijalle työmaan juoksevat kustannukset keskeytyksen ajalta, eli vartiointi-, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus-, huolto ja hoitokustannukset. Lisäksi tilaaja korvaa urakoitsijalle aiheutuneista muista keskeytysajan kustannuksista päiväkohtaisesti viideltä ensimmäiseltä työpäivältä 2 % ja sen jälkeisiltä työpäiviltä 1 % urakan keskimääräisestä päiväkustannuksesta (urakkahinta ALV 0 % jaettuna urakka-ajan pituus työpäivissä).

Urakoitsija ilmoittaa, että luultavasti urakka tulee viivästymään sen vuoksi, että hänen työntekijänsä ovat estyneitä saapumaan työmaalle valmiuslain nojalla annettujen matkustusrajoitusten takia. Oikeuttaako tämä urakoitsijan vetoamaan ylivoimaiseen esteeseen ja saamaan siten pidennystä urakka-aikaan?

(23.3.2020)

Urakoitsijalla on YSE-ehtojen perusteella oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos viivästyksen syynä on valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä tai rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen. YSE-ehdot määrittelevät myös pidennyksen laskemisen sekä urakoitsijan velvollisuuden rajoittaa viivästystä.

Ollakseen oikeutettu urakka-ajan pidennykseen, tulee urakoitsijan viipymättä ilmoittaa viivästyksen uhasta ja sen syystä tilaajalle. Urakoitsijan on lisäksi ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tilaajalle töiden keskeytymisestä tai muusta syystä, jonka vuoksi urakka viivästyy.

Urakan keskeytyessä osittain tai kokonaan em. ylivoimaisen esteen vuoksi, ja urakoitsijan kärsiessä tästä vahinkoa, tilaajan on lähtökohtaisesti korvattava urakoitsijalle työmaan juoksevat kustannukset keskeytyksen ajalta, eli vartiointi-, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus-, huolto ja hoitokustannukset. Lisäksi tilaaja korvaa urakoitsijalle aiheutuneista muista keskeytysajan kustannuksista päiväkohtaisesti viideltä ensimmäiseltä työpäivältä 2 % ja sen jälkeisiltä työpäiviltä 1 % urakan keskimääräisestä päiväkustannuksesta (urakkahinta ALV 0 % jaettuna urakka-ajan pituus työpäivissä).

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.