Yhtiökokous

Koskevatko kokoontumisrajoitukset vielä yhtiökokousten pitämistä?

(30.6.2020)

Kyllä, ainakin heinäkuun osalta kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Aluehallintovirastot ovat 16.6.2020 tartuntatautilain mukaisella päätöksellään kieltäneet kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 31.7.2020 asti. Heinäkuussa enintään 50 henkilön kokoontuminen asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen on siis luvallista.

Kokoontumisrajoituksista huolimatta myös 50-500 hengen kokoontuminen yhtiökokoukseen on mahdollisia, mutta se edellyttää aluehallintovirastojen määräämiä erityisjärjestelyjä sekä OKM:n ja THL:n ohjeen noudattamista. Yhtiökokous on mahdollista järjestää sisätiloissa tai alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa. Jo kokousjärjestelyjä tehdessään ja kokouspaikkaa valitessaan, mutta myös yhtiökokouksessaan asunto-osakeyhtiön tulee huomioida sekä määräykset osallistujien määrän rajaamisesta että turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksesta.

Meillä on meneillään korjaushanke, jonka takia yhtiökokouksen pitäminen on välttämätöntä. Miten toimimme, kun yhtiössä on 30 huoneistoa?

(19.3.2020)

Jos kokouksen järjestäminen on välttämätöntä, kannattaa kokouskutsussa mainita etäosallistumismahdollisuudesta ja muistuttaa mahdollisuudesta antaa valtakirja. Näin voidaan yrittää rajata paikalle tulevien osakkaiden määrää.

Yhtiössä kannattaa kuitenkin varautua myös siihen, että paikalle saattaa tulla enemmän kuin 10 henkilöä. Tässä tilanteessa voidaan tiedustella osakkailta, voisiko osa antaa valtakirjan jo paikalla olevalle. Vaihtoehtoisesti käytettävissä pitäisi olla useampi tila, joista jokaiseen ohjattaisiin enintään 10 henkilöä. Tilojen välille täytyy järjestää esimerkiksi teams-kokousyhteys, jotta kokousta pystyy seuraamaan ja asioiden käsittelyyn osallistumaan jokaisesta huoneesta. Tilojen välillä on siis oltava näkö- ja ääniyhteys. Kaikkien halukkaitten on voitava osallistua kokoukseen paikan päällä ja määrä lasketaan kaikista paikalla olevista.

Yhtiössämme pitäisi päättää välttämättömästä kosteusvauriokorjauksesta. Kaikki yhtiön osakkaat ovat yksimielisiä. Onko meidän pakko päättää asiasta yhtiökokouksessa?

(30.3.2020)

Ei tarvitse. Yhtiössä voidaan tehdä päätös yhtiökokousta pitämättä, mutta vain jos yhtiön kaikki osakkaat ovat yksimielisiä siitä, että asiasta päätetään kokousta pitämättä ja yksimielisiä myös varsinaisesta päätösasiasta. Päätöksistä tehdään pöytäkirja kuten yhtiökokouksestakin.

Yhtiökokouksen ja hallituksen välistä toimivallanjakoa ajatellen, osa kosteusvauriokorjauksista voidaan päättää myös hallituksessa. Jos yhtiön korjausbudjetti sen mahdollistaa, hallitus voi tehdä päätöksen välttämättömän kosteusvauriokorjauksen käynnistämisestä.

Mitä tehdään, kun osa vanhuksista ei osaa tai halua käyttää etäyhteyksiä tai kun etäyhteyksien käyttäminen on vaikeaa isoissa yhtiöissä?

(19.3.2020)

Jos kokous on välttämätöntä pitää, hallituksen kannattaa valita mahdollisimman helppokäyttöinen tekniikka etäyhteyksiin. Etäosallistuminen voidaan mahdollistaa puhelimitse tai esimerkiksi skype- tai teams-kokoustyökalua käyttäen. Vaihtoehtoisesti hallitus voi päättää, ja ilmoittaa kokouskutsussa, että osallistuminen on mahdollista myös etukäteen sähköpostitse tai postitse. Etäyhteyden valitaan vaikuttaa myös yhtiön koko. Ketään ei voi pakottaa käyttämään etäyhteyttä ja on hyvä muistuttaa osakkaita myös mahdollisuudesta valtuuttaa joku toinen edustamaan itseään.

Hallitusta huolettaa, miten toimia, jos koronakaranteenissa oleva yli 70-vuotias osakas itsepintaisesti haluaa tulla yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti paikalle. Voiko yhtiö estää osakkaan osallistumisen?

(19.3.2020)

Yhtiö ei voi estää osakkaan osallistumista. Kokoontumisrajoite on yli 70-vuotiaille kohdistettu suositus, josta taloyhtiön kannattaa osakasta muistuttaa.

Kuinka monta henkilöä yhtiökokoukseen pitää vähintään osallistua, jotta kokous on pätevä?

(17.3.2020)

Yhtiökokous on pätevä, jos kokous on asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koollekutsuttu ja vähintään yksi osakeryhmä on kokouksessa edustettuna. Jotta kokouspöytäkirja saadaan laadittua, olisi hyvä, että kokouksessa olisi paikalla vähintään kaksi henkilöä, joista toinen toimisi kokouksen puheenjohtajana ja samalla myös kokouksen sihteerinä ja toinen valittaisiin pöytäkirjan tarkastajaksi.

Milloin yhtiökokous on viimeistään pidettävä?

(4.5.2020)

Yhtiökokous on yleensä pidettävä 6 kk sisällä tilikauden päättymisestä. Valtaosalla asunto-osakeyhtiöistä tilikausi on kalenterivuosi ja näissä yhtiöissä yhtiökokous on siis normaalisti pidettävä viimeistään kesäkuun aikana. Koronavirusepidemiasta johtuen eduskunta on hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulleen poikkeuslain, ja tänä vuonna asunto-osakeyhtiöt voivat pitää 30.9.2019-31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksensa syyskuun 2020 loppuun mennessä. Lue poikkeuslaista tarkemmin.

Kuka päättää, pidetäänkö yhtiökokous vai ei?

(20.3.2020)

Hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta. On siis hallituksen päätettävissä, milloin yhtiökokous pidetään ja mitä etäosallistumismahdollisuuksia otetaan käyttöön. Hallituksen kannattaa miettiä yhdessä isännöitsijän kanssa, miten kokousjärjestelyt ja etäosallistumismahdollisuus sujuvimmin hoidetaan.

Miten jo koolle kutsuttu yhtiökokous perutaan?

(17.3.2020)

Yhtiökokouksen perumisesta ei ole säännöksiä laissa. Kokous kannattaa perua siten, että mahdollisimman moni saa tiedon kokouksen perumisesta. Ilmoitus kannattaa laittaa yhtiön ilmoitustauluille ja näkyvälle paikalle, esimerkiksi taloyhtiön ala-aulojen oviin sekä toimittaa huoneistoihin. Muualla asuville osakkaille kannattaa lähettää viestiä yhtiökokouksen peruuntumisesta esimerkiksi sähköpostitse tai postitse, jos kokoukseen on vielä sen verran aikaa, että postin voidaan arvella ehtivän ajoissa perille. Peruutuksesta voi ilmoittaa myös puhelimitse. On mahdollista, että ilmoitus ei tavoita kaikkia ja siksi myös kokouspaikan oveen on hyvä laittaa ilmoitus kokouksen peruutumisesta ja siitä, että uusi kokousaika tullaan ilmoittamaan myöhemmin.

Voidaanko pienessä yhtiössä yhtiökokous järjestää kuten ennenkin?

(19.3.2020)

Pienehköissä yhtiöissä 10 hengen raja ei välttämättä ylity, ja kokous voidaan pitää. Näissäkin yhtiöissä on kuitenkin perusteltua miettiä, onko kokous välttämätöntä järjestää juuri nyt. Jos kokous järjestetään, kannattaa pyrkiä varaamaan riittävän suuri kokoustila, jotta kokouksen osallistujat pystyvät istumaan etäällä toisistaan.

Voidaanko yhtiökokous pitää täysin etäkokouksena?

(20.3.2020)

Yhtiökokousta ei voi järjestää kokonaisuudessaan etäkokouksena, vaan aina on järjestettävä myös perinteinen yhtiökokous. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kokouspaikalla voi olla paikalla esimerkiksi vain isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja, joka yleensä toimii yhtiökokouksen puheenjohtajana. Tulee kuitenkin muistaa, että jos muutkin hallituksen jäsenet tai joku osakkaista haluaa osallistua kokoukseen tulemalla henkilökohtaisesti kokouspaikalle, niin hänellä on siihen oikeus. Tämä tulee huomioida jo kokouskutsuja lähetettäessä, eli kokouspaikka tulee edelleen kertoa kutsussa.

Olen 74 vuotias ja ikäni vuoksi koronakaranteenissa. Haluan kuitenkin osallistua yhtiökokoukseen. Miten se on mahdollista?

(19.3.2020)

Yhtiökokoukseen osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä, jos kokouskutsussa on etäyhteysmahdollisuus huomioitu. Toinen vaihtoehto on valtuuttaa joku toinen käyttämään äänioikeutta puolestasi.

Jos etäosallistuminen yhtiökokoukseen halutaan toteuttaa postitse, miten tämä käytännössä toteutetaan?

(18.3.2020)

Etäosallistumisoikeuden mahdollistaminen postitse vaatii sen, että kaikista käsiteltävistä asioista on selkeät hallituksen päätösehdotukset, joita voi joko kannattaa tai vastustaa.

Onko yhtiöllä velvollisuus järjestää yli 70 vuotiaille tai muille karanteenissa oleville osakkailleen tietokone, jotta he voivat osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyttä käyttäen?

(18.3.2020)

Asunto-osakeyhtiöllä ei ole velvollisuutta järjestää tietokoneita karanteenissa oleville osakkaille.

Jos etäkokouksessa tapahtuu ääntenlaskuvirhe, voiko moitekanne menestyä?

(19.3.2020)

Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen päätöstä. Moittiminen tapahtuu nostamalla moitekanne käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Moitekanne voi menestyä vain, jos ääntenlaskussa tapahtunut virhe on vaikuttanut päätöksen sisältöön. Moitekanneoikeudenkäynteihin liittyy merkittäviä oikeudenkäyntikuluihin liittyviä riskejä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.