× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Äänestäminen

Laissa ei ole määräyksiä yhtiökokouksessa noudatettavasta äänestystavasta. Yleensä äänestystapana käytetään nimenhuutoäänestystä tai suljettua lippuäänestystä. Mikäli äänestyksiä on tiedossa, yhtiökokous voi jo yhtiökokouksen alussa päättää äänestystavasta.

Mahdollista on myös se, että äänestystavasta päätetään vasta, jos jostain asiakohdasta joudutaan äänestämään. Jos äänestystavastakin joudutaan äänestämään, päätetään asiasta enemmistöpäätöksellä ja äänestystavasta äänestäminen suoritetaan avoimena äänestyksenä.

Nimenhuutoäänestys

Nimenhuutoäänestyksessä osakkaiden kannat käydään avoimesti läpi osakeryhmittäin. Äänestystapana nimenhuutoäänestys on hyvä, sillä se nopeuttaa kokousmenettelyä.

Äänestys toteutetaan käytännössä esimerkiksi niin, että kokouksen sihteeri lukee osakeluettelosta yksi kerrallaan kunkin osakkaan nimen sekä äänimäärän ja osakas ilmoittaa vuorollaan kantansa. Ääntenlaskija merkitsee ylös annetut äänet. Kun kaikki osakeryhmät on käyty läpi, ääntenlaskija suorittaa ääntenlaskun.

Suljettu lippuäänestys

Suljetussa lippuäänestyksessä osakas antaa äänensä niin, ettei osakkaan kanta käy ilmi muille kokoukseen osallistuville. Äänestystapana suljettu lippuäänestys voi viedä enemmän aikaa. Lain mukaan velvollisuutta suljetun lippuäänestyksen järjestämiseen ei ole, eikä suljettua lippuäänestystä tarvitse yksittäisen osakkaan toiveesta järjestää.

Suljettu lippuäänestys toteutetaan käytännössä niin, että osakkaille jaetaan äänestyslipukkeet, joihin merkitään osakkaan käytössä oleva äänimäärä. Kun osakkaat ovat kirjoittaneet kantansa äänestyslipukkeeseen, kerätään liput ja suoritetaan ääntenlaskenta.

Jos osa osakkaista osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on suljettu lippuäänestys mahdollista suorittaa erillisen äänestystyökalun avulla. Jos äänestystyökalua ei ole käytössä, voidaan päättää, että etäosallistujat antavat äänensä avoimina ääninä. Tällaiseen tilanteeseen voidaan varautua lisäämällä yhtiökokouskutsuun esimerkiksi seuraava maininta: ”mikäli yhtiökokouksessa suoritetaan jostain asiasta äänestys suljetuin lipuin, etäyhteydellä osallistuvat osakkaat voivat äänestää ainoastaan avoimella äänestyksellä”.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.