Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Yhtiökokouksen kutsuu koolle taloyhtiön hallitus. Päätös yhtiökokouksen koolle kutsumisesta tehdään hallituksen kokouksessa. Yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua yhtiökokous koolle, jos hänellä on syytä olettaa, ettei hallituksessa ole enää muita jäseniä. Erityisissä tilanteissa myös aluehallintovirasto voi oikeuttaa hakijan, kuten isännöitsijän tai osakkeenomistajan, kutsumaan yhtiökokouksen koolle.

Kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan pidentää lyhyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa. Kutsun toimittamispäivä määräytyy postitus-, lähetys- tai julkaisupäivän mukaan.

Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut yhtiölle sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten. Mikäli yhtiöjärjestyksessä on kirjallista kutsua täydentäviä kutsun toimitustapoja, on näitä noudatettava kirjallisen kutsun lisäksi.

Kokouskutsussa on mainittava taloyhtiön nimi, koollekutsuja, kokousaika ja -paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä. Jos yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on mainittava myös yhtiöjärjestysmuutoksen pääasiallinen sisältö.

Kokouskutsussa on lisäksi mainittava etäosallistumismahdollisuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä, mikäli tällainen osallistumismahdollisuus tarjotaan. Kutsussa on tällöin mainittava myös osallistumisen teknisestä toteutuksesta ja siihen liittyvistä osakkaan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista ja siinä noudatettavasta menettelystä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.