Asian käsittely yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksessa asiat käsitellään yksi asia kerrallaan. Asian käsittely alkaa yhtiökokouksen puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja antaa puheenvuoron henkilölle, joka esittelee asian ja hallituksen päätösehdotuksen. Yleensä asian esittelyn hoitaa isännöitsijä tai joku hallituksen jäsenistä.

Esittelyn jälkeen puheenjohtaja avaa keskustelun. Osakkeenomistajat voivat pyytää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä asiasta. Lisäksi on esimerkiksi mahdollista tehdä vastaehdotuksia tai ehdottaa hallituksen esityksen hylkäämistä tai lykkäämistä. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja, kunnes kaikki halukkaat ovat saaneet pidettyä puheenvuorot.

Kun keskustelut on käyty, yhtiökokouksen puheenjohtaja päättää keskustelun ja toteaa tehdyt esitykset. Tarvittaessa puheenjohtaja selvittää osakkaan kantaa kysymyksillä, jotta kokouksessa tiedetään mitä kukin on esittänyt. Mikäli on tehty vain yksi ehdotus, puheenjohtaja toteaa sen tulleen päätökseksi. Jos päätös ei synny yksimielisesti, suoritetaan äänestys.

Ennen varsinaista äänestystä puheenjohtaja voi ehdottaa koeäänestystä esimerkiksi käsiäänestyksellä. Koeäänestyksellä voidaan alustavasti selvittää osakkaiden kanta ja äänten jakauma. Jos koeäänestyksen tulos on selvä, puheenjohtaja tiedustelee kultakin vähemmistöön jääneeltä, vaatiiko hän varsinaista äänestystä suoritettavaksi. Mikäli joku vaatii varsinaista äänestystä, se suoritetaan.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja tekee ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja -tavasta. Mikäli muita ehdotuksia ei tule, suoritetaan äänestys puheenjohtajan esittämällä tavalla. Tarvittaessa äänestystavastakin voidaan äänestää. Kun äänet on annettu, ääntenlaskijat laskevat äänet ja ilmoittavat äänestyksen tuloksen kokouksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja ilmoittaa äänestystuloksen yhtiökokoukselle.

Asian tultua päätetyksi siirrytään käsittelemään seuraavaa asiaa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.