× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Hallituksen valinta

Yhtiökokous valitsee taloyhtiön hallituksen jäsenet. Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mikäli hallituksen jäsenille halutaan maksaa kokouspalkkioita, päätetään myös tästä yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksessä on usein määräys hallituksen jäsenten lukumäärästä ja määräystä on noudatettava. Jos yhtiöjärjestys ei määrää hallituksen jäsenten tarkkaa lukumäärää, päättää yhtiökokous ensin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja sen jälkeen valitaan hallituksen jäsenet.

Jos hallitukseen haluavia henkilöitä on enemmän kuin hallituspaikkoja, pidetään vaalit. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Mikäli äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan lähtökohtaisesti arvalla. Mahdolliset äänestystä ja vaalia koskevat yhtiöjärjestysmääräykset on otettava huomioon.

Hallituksen jäsen voi olla lähes kuka tahansa, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Lain mukaan hallituksen jäsenen ei esimerkiksi tarvitse olla taloyhtiön osakas. Hallituksen jäsenenä ei kuitenkaan voi olla oikeushenkilö, alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa.

Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on aina valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Isännöitsijä voi olla hallituksen puheenjohtaja vain, jos yhtiöjärjestys mahdollistaa sen tai kaikki osakkeenomistajat suostuvat siihen.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.