× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksissa valtaosa päätöksistä syntyy yksimielisesti. Toisinaan osakkaat ovat kuitenkin asioista eri mieltä ja tällöin asiasta äänestetään. Kun äänestykseen ryhdytään, tulee ensin huomioida päätöksentekovaatimukset. Päätöksentekovaatimuksista säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, mutta huomioon on otettava myös mahdolliset vaatimuksia tiukentavat yhtiöjärjestysmääräykset.

Enemmistöpäätös

Enemmistöpäätöksen syntymiseen riittää, että ehdotusta kannattaa yli puolet yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Vaalissa tulee kuitenkin valituksi eniten ääniä saanut. Yhtiökokous voi ennen vaalia päättää, että tehtävään valitaan se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestyksen määräyksellä enemmistövaatimusta voidaan lieventää vain vaalien osalta.

Esimerkiksi korjaushankkeen aloittamisesta, vastikkeen määrästä ja vastuuvapauden myöntämisestä päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä.

Määräenemmistöpäätös

Määräenemmistöpäätöksen syntyminen edellyttää, että ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Määräenemmistövaatimusta ei voida lieventää yhtiöjärjestysmääräyksellä.

Määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä ovat yleensä esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja suunnattu osakeanti.

Suostumusta edellyttävät päätökset

Tietyissä tilanteissa päätöksen syntyminen edellyttää kaikkien tai joidenkin osakkaiden suostumuksen. Kun tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumukset, yksimielisen yhtiökokouspäätöksen lisäksi on saatava suostumukset niiltä osakkailta, jotka eivät ole osallistuneet päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Osakkaan suostumus voidaan pyytää ennen tai jälkeen yhtiökokouksen. Suostumukset kannattaa pyytää kirjallisina.

Suostumus jokaiselta osakkaalta tarvitaan esimerkiksi yhtiömuodon muuttamiseen. Sen sijaan esimerkiksi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseen päätökseen tarvitaan sellaisen osakkaan suostumus, jonka kustannuksella epäoikeutettua etua annetaan.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.