× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Osakkaat päättävät yhtiökokouksessa tärkeimmistä taloyhtiötä koskevista asioista, kuten isoista remonteista ja vastikkeiden suuruudesta. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä useammasta varsinaisesta yhtiökokouksesta. Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Tietyt asiat on käsiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Pakollisten asioiden lisäksi hallitus ja osakkaat voivat viedä myös muita asioita yhtiökokouksen käsiteltäviksi. Yksittäiselläkin osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus valmistelee kokousasiat ja esittelee ne yhtiökokouksessa osakkeenomistajien päätettäviksi. Yhtiökokouksessa päätettävät asiat tulee olla mainittuna jo kokouskutsussa. Esityslistalle ei voida ottaa enää yhtiökokouksen alussa uusia päätettäviä asioita.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokouksessa on esitettävä

  1. tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus
  2. hallituksen kunnossapitotarveselvitys sekä
  3. hallituksen kirjallinen selvitys tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä.

Yhtiökokouksessa on päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
  4. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle
  5. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin sekä
  6. muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Taloyhtiöissä, joissa pidetään tilikauden aikana useampia varsinaisia yhtiökokouksia, voidaan 4-6 kohdissa tarkoitetuista asioista päättää yhtiökokouksessa, joka pidetään yli kuuden kuukauden kuluttua edellisen tilikauden päättymisestä. Yleensä tämä tarkoittaa ns. syysyhtiökokousta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.