Kokousasiakirjat

Asunto-osakeyhtiölain mukaan seuraavat yhtiökokousasiakirjat on laadittava ja pidettävä nähtävillä ennen yhtiökokousta:

  • hallituksen päätösehdotukset
  • viimeinen tilinpäätös
  • toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus ja
  • toiminnantarkastuskertomus.

Lain mukaan on riittävää, että kyseiset asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta. Asiakirjat on lisäksi asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Osakas voi kuitenkin pyytää kokousasiakirjojen lähettämistä hänelle, jolloin taloyhtiön tulee toimittaa ne viivytyksettä. Asiakirjojen lähettämisestä voidaan periä taloyhtiön hallituksen vahvistama kohtuullinen maksu.

Kokousasiakirjat voidaan lähettää osakkaille myös automaattisesti kokouskutsun mukana. Jos osakkaat ovat ilmoittaneet haluavansa yhtiökokouskutsut itselleen sähköpostitse, kokousasiakirjojen lähettäminen on helppoa, eikä aiheuta lisäkustannuksia.

Yhtiökokouksessa nähtävänä on pidettävä myös osakeluettelon tiedoista osakkeenomistajan nimi ja kotikunta sekä osakkeiden lukumäärä osakelajeittain ja mahdolliset muut erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.