× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Taloyhtiön yhtiökokoukseen voivat osallistua osakkaiden lisäksi myös eräät muut henkilöt. Yhtiökokouksen alussa käydään läpi kokouksen osallistujat, myös muut kuin taloyhtiön osakkaat sekä heidän rooli kokouksessa.

Osakkeenomistajat

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on merkittynä osakeluetteloon tai osakehuoneistorekisteriin viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Siihen saakka, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon osakehuoneistorekisteriin ja osake siirtyy ensimmäisen kerran uudelle omistajalle, voi osakas osallistua yhtiökokoukseen myös ilmoittamalla yhtiölle osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä ja esittämällä siitä luotettavan selvityksen.

Valtuutettu ja avustaja

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla saa olla yhtiökokouksessa avustaja. Avustajalle ei ole laissa säädetty pätevyysvaatimuksia, eikä avustajan henkilöllisyyttä voida rajoittaa. Avustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa tai muuta selvitystä.

Muut osallistujat

Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa, jollei yhtiökokous yksittäistapauksessa päätä toisin. Myös tilintarkastajalla ja toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi yhtiökokous voi sallia myös muiden henkilöiden läsnäolon yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa voi olla tarpeellista kuulla esimerkiksi korjaushankkeen suunnittelijaa tai urakoitsijaa.

Vuokralaisten osallistuminen

Taloyhtiössä asuvilla vuokralaisilla on tietyissä tilanteissa oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Edellytyksenä on, että taloyhtiöissä on vähintään viisi osakehuoneistoa, joilla on eri omistajat ja kyse on yhtiökokouksesta, jossa käsitellään:

  • yhtiön järjestyssääntöjä,
  • yhtiön yhteisten tilojen käyttöä tai
  • sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti vuokralaisen tai asukkaan huoneiston taikka yhteisten tilojen käyttöön.

Näissä asioissa asukkaalla on oikeus käyttää kokouksessa puhevaltaa. Äänioikeutta asukkaalla ei asemansa perustella ole.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.